Regulamin strony motoego.pl

Niżej zamieszczono główne warunki korzystania z witryny i zamieszczania treści na motoego.pl. Ustalenia generalne -> Żeby mieć możliwość w pełni użytkować serwis i umieszczać w nim teksty, trzeba wykonać niepłatną rejestrację. -> Rejestracja w witrynie jest oczywista z przekazaniem przyzwolenia na postanowienia ustalone w statucie. -> Wraz z art. 116 ”Ustawy o prawie autorskim i […]